Autolakovňa

Lakovanie áut – rozleštenie a renovácia laku

  • celolaky
  • rozleštenie
  • jednotlivé diely
  • drobné opravy
  • opravy po nehodách
  • vybavenie poistných udalostí

 

Kvalita lakovanie

Lakujeme kvalitnými farbami s dlhodobou životnosťou, ktoré ani po rokoch nestrácajú svoju konzistenciu a odtieň. Veľmi starostlivo sa venujeme príprave pre lak a vernosti farebného prevedenia. Novo lakované diely vyzerajú rovnako ako ostatné diely vozidla, ktoré novo lakované neboli. Odtieň je plne zachovaný.

 

Rozstrek

U náročnejších farieb je na dosiahnutie optimálneho efektu vierohodnosti odtiena dobré urobiť takzvaný rozstrek. Ten sa uskutoční nanesením poslednej vrstvy laku okolitých dielov. Takto vykonaný prechod je potom vizuálne nepostrehnuteľný. Zároveň sa jedná o technologicky správny postup opravy odporúčaný výrobcom.

 

Stálosť farieb

Nami lakované diely nemenía farbu ani odtieň. Vždy dodržiavame predpísaný technologický postup. Vďaka tomu môžeme zaručiť dlhodobú farebnú stálosť.

 

Kvalita

Kvalita lakovníckych postupov i materiálov (farieb), ktoré sa na trhu ponúkajú, je veľa rozmanitá. Lakovne často stoja pred problémom, či robiť lacno a menej kvalitne, alebo naopak. My sa snažíme o kompromis. Naše ceny lakovania sú konkurencieschopné, bez toho aby sme zľavovali z kvality vykonanej práce.

 

Postup lakovania

 Pred samotným lakovaním sa musí diel najprv demontovať z vozidla a vystrojiť od súčiastok, ktoré sa lakovať nebudú. To môžu byť rôzne lišty, držiaky, sklá atď. Následne vykonáme vybrúsenie a vyrovnanie dielu, jeho tmelenie do úplnej roviny a opätovné brúsenie. Pokračujeme nanesením plniča, ktorý sa dáva pod farbu, alebo metalízu. Ako posledný sa nanáša bezfarebný lak. V tejto fáze je nutné diel vypáliť v lakovacej peci, nechať vysušiť a vytvrdnúť.

 

Doba opravy

Úplne nový diel lakujeme zvyčajne do dvoch dní. Použitý, alebo poškodený diel sa musí najprv pripraviť pre lak, čo zaberie deň navyše. K celkovej dĺžke opravy je nutné pripočítať demontáž a montáž prípadných autodielov vrátane odstrojenia, nastrojenia a technologických prieťahov.

 

Rýchloopravy laku

Kvalitné lakovanie trvá niekoľko dní. Táto doba sa dá urýchliť, ale iba s určitým dopadom na kvalitu laku, jeho životnosť a stálosť farieb. Zmena nemusí byť zrejmá hneď – obvykle sa prejaví najskôr po mesiaci. Klasickými príznakmi je praskanie tmelu, zmeny farieb, odtieňov atď. Túto metódu neodporúčame.

 

Údržba laku

 Novo nalakované diely odporúčame minimálne mesiac mechanicky príliš nenamáhať. Nevhodné je používanie umývačky, leštenie atď.

 

Rozleštenie staršieho laku

Ak je lak dielu len mierne poškodený, alebo len zašlý starobou, alebo častým používaním umývačky, môže k jeho oprave stačiť rozleštenie. To odporúčame napríklad pri škrabancoch a miernych odreninách. Táto metóda je použiteľná len v prípade, že poškodenie laku nie je hĺbkové. Po finančnej stránke je však najvýhodnejšie a najrýchlejší.

 

Ceny lakovania

Kalkuláciu sme schopní spracovať podľa fotodokumentácie, alebo po prahliadke poškodených častí. Pokiaľ máte záujem o ponuku, pošlite nám fotografiu poškodeného miesta, alebo ak Vám to umožnia okolnosti, príďte nám poškodenie ukázať a dohodnúť sa osobne.

 

 

Rezervujte si termín u nás

Telefonická rezervácia  lakýrnických prác +421 918 138 437  

alebo nám napíšte email na adresu servis@autoferteam.sk