Dekarbonizácia

Dekarbonizácia je chemické odstránenie pevných uhlíkových častíc bez drahých, zložitých a nebezpečných mechanických procesov. Používaním a časom sa  začnú zanášať časti motorov, diferencálov, prevodoviek a rôznych systémov karbónovými usadeninami, ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky – oleje a palivo. Usadeniny postupne zanášajú výfukové a sacie venitly, spaľovaciu komoru, vstrekovacie trysky, katalyzátor a výfukový systém. Tieto spôsobujú nižší výkon motora, pokles kompresných tlakov, vyššiu spotrebu paliva, nepravidelné zážihy, klepanie motora aj zlé štartovanie. Odstránenie týchto usadenín sa nazýva dekarbonizácia.

Výhody dekarbonizácie:

  • odstránenie karbónových nánosov
  • optimalizácia spotreby
  • obnoví sa výkon motora
  • zlepší sa akcelerácia
  • zníži sa dymyvosť emisií
  • predĺži sa životnosť motora a jeho súčastí – vstrekovačov, turba, EGR ventilu, sviečok, sacích a výfukových ventilov…

Dekarbonizácia prebieha tak, že karbónové usadeniny sa vplyvom chemicko-technickej reakcia rozložia na vodík a uhlík, ktoré ako plyn odchádzajú bezpečne výfukovým systémom a tým neznečistia inú časť systémov.

Telefonická rezervácia +421 918 138 437  alebo nám napíšte email na adresu servis@autoferteam.sk