Klimatizácia

PLNENIE KLIMATIZÁCIE

Príďte ešte dnes na doplnenie klimatizácie Vášho auta a nebudete zbytočne čakať. Plníme klimatizácie pre všetky značky vozidiel a všetky typy chladiva, väčšinou R134a alebo 1234yf. Sme špecializovaný servis pre klimatizácie s dvoma prevádzkami v Ružomberku. Okrem doplnenie zabezpečíme aj čistenie klimatizácie, prípadne opravu klimatizácie, alebo dezinfekciu klimatizácie.

AKO SA PLNÍ KLIMATIZÁCIA

Plne automatickým prístrojom odsajeme staré chladivo, čím systém zbavíme mechanických nečistôt a vlhkosti. Následne vykonáme dôkladné vákuovanie, ktorá slúži na základnú kontrolu tesnosti a zbavenie prípadných zvyškov vlhkosti systému. Nakoniec doplníme olej PAG, ktorý je v systéme rozptýlený v chladiacom médiu a slúži na mazanie kompresora klimatizácie. Na želanie je možné doplniť aj UV kontrastnú látku pre určenie zdroja prípadného úniku chladiva klimatizácie.

CENNÍK A CENA PLNENIA KLIMATIZÁCIA V AUTE

Aktuálna cena plnenie klimatizácie. Servis autoklimatizácie vás vyjde na cca 50 EUR. (Plnenie klimatizácie chladivom R134a) Cena sa líši od množstva plneného chladiva.

Plníme aj chladivo klimatizácie 1234yf, ktoré sa dáva do áut vyrobených približne od roku 2015-2016.

PLNENIE KLIMATIZÁCIE – SERVIS KLIMATIZÁCIE

Klimatizáciu dopĺňame profesionálnym automatickým prístrojom značky BOSCH s programovateľnou dobou vákuovania, automatickým vákuovým testom tesnosti, vstrekom oleja aj UV farby a plne automatickým dávkovaním chladiva R134a alebo 1234yf. Servis klimatizácie vykonávame aj bez objednania a spravidla na počkanie. (úkon trvá približne 1 hodinu) Plnenie chladivom 1234yf je časovo náročnejšie, preto ak máte nové auto (zvyčajne od roku výroby 2015 a novšie) s týmto typom chladiva, doporučujeme vopred sa objednať.

 

DOPLNIŤ KLIMATIZÁCIU NIEKEDY NESTAČÍ

Ak v klimatizačnom okruhu chýba chladivo, môže sa jednať buď o malý prirodzený únik, ktorý sa po rokoch neplnenia a zanedbanej údržby prejavil natoľko, že okruh potrebuje chladivo doplniť. Častejšie ale býva únik chladiva klimatizácie z dôvodu zvýšenej netesnosti, opotrebovaného tesnenia, poškodenej trubice, prederavenej hadice atď. Pri všetkých týchto prípadoch je nutné najprv presne zistiť zdroj úniku chladiva, pretesniť ho a potom naplniť nové chladivo a olej PAG do chladiva. Pokiaľ sa toto nevykoná, hrozí opätovný únik chladiva.

Všetkým klientom dôrazne odporúčame vykonať pred naplnením klimatizácia test tesnosti tejto sústavy. Netesnosti totiž bývajú časté hlavne u starších áut nad päť rokov staroby. Bohužiaľ sa prejavujú na rôznych miestach v aute a niektoré miesta bývajú zle prístupné, teda náročná na kontrolu, vyžadujúce dlhšiu prácu. Potrubie klimatizácie je vedené od prednej časti, kde je klíma chladič, pozdĺž motora, až do interiéru pod prístrojovú dosku. Medzi týmito dvoma bodmi je plno spojov, hadíc, tiež funkčné komponenty ako sušič, chladič, výparník, klímakompresor, čidlá, plniace porty atď. Na ktoromkoľvek z týchto miest môže chladivo unikať. A pretože sa jedná o plynné skupenstvo chladivo, nie je vidieť.

Preto je zložité nejakou zbežnou kontrolou pri doplňovaní klimatizácie starostlivo skontrolovať tesnosť. Toto sa musí vykonať ako samostatný úkon na výslovnú objednávku klienta. Ak sa klient ponáhľa a na dlhšiu kontrolu „nemá čas“ alebo do nich „nechce investovať“, hrozí riziko, že si spôsobí škodu. Preto odporúčame klientom, aby postupovali s rozvahou. Ak chcú podstúpiť riziko a klimatizáciu len doplniť, alebo urobiť všetko správne, auto nám nechať na dlhšiu dobu a pred naplnením klimatizácie vykonať aj dôkladnú kontrolu vyššie uvedených prvkov. Za takúto prácu sme schopní dať plnú záruku na funkčnosť a mať dobrý pocit zo správne vykonanej práce.

Ako autoservis špecializovaný na klimatizácie máme dlhoročné skúsenosti s hľadaním závad klimatizácie, kontrolou úniku chladiva, netesností okruhu klimatizácie. Vďaka špecializovanému a citlivému vybaveniu na detekcie plynových netesností sme schopní nájsť aj veľmi malé úniky v rádoch gramov.

 

TEST TESNOSTI KLIMATIZÁCIE PLNIČKOU

Každá plnička klimatizácie má základný orientačný test tesnosti klimatizácie. Ten vykonávajú automatické plničky vždy tesne pred naplnením. Pokiaľ je netesnosť klimatizácia veľká, plnička by nemala spustiť proces plnenia chladiva. Proces automatickej kontroly tesnosti funguje na princípe odsatie zvyškov starého chladivá a následne vytvorenie podtlaku v systéme. Plnička potom takto vyvákuovaný priestor udržuje po dobu 45 minút a vyčkáva na prípadnú zmenu tlaku.

Telefonická rezervácia čistenia +421 918 138 437  alebo nám napíšte email na adresu servis@autoferteam.sk